Rychlá nápověda

Gold! DriveSpace
Určeno pro verzi 5.3

myGold! menu

Možnosti a další funkce naleznete v menu, které se zobrazí po kliknutí na půllogo programu v záhlaví okna.

Popis okna  1. Rychlý přehled zobrazuje vybrané jednotky. Je zde uvedena celková kapacita, volné místo a využitý prostor.
  2. Graf historie využití vybrané jednotky (z bodu 3 nebo 4)
  3. Přepínání mezi zobrazením historie disků a historie složek
  4. Zobrazí graf aktuálně dostupných jednotek
  5. Zobrazí graf všech jednotek (i flash disků. které nejsou nyní připojeny)
  6. V tomto seznamu je uvedeno, kdy došlo ke kontrole a jaké bylo využití použito pro vykreslení grafu
  7. Tímto tlačítkem se spustí počítání velikosti zadaných složek v seznamu "9"
  8. Přidejte do kontroly složek libovolné složky
  9. Seznam složek, u kterých je počítána velikost
  10. Grafická podoba hodnot vybrané složky ze seznamu kontrolovaných složek

Historie složek

Při používání historie složek je doporučeno sledovat pouze menší složky.
Pokud budete chtít sledovat velké složky jako je třeba Program Files, proces počítání bude trvat příliš dlouho.


Chyba:Pozor na složky, do kterých systém odepře programu přístup.
Kontrolovaný řádek bude přeskočen.

Máte další otázky? Napište, doplním