Rychlá nápověda

Gold! PassCage
Určeno pro verzi 2.3

myGold! menu

Možnosti a další funkce naleznete v menu, které se zobrazí po kliknutí na půllogo programu v záhlaví okna.

Popis okna 1. Ikony rychlého výběru
  K jednotlivým tlačítkům si přiřaďte ikonu a kategorii.
 2. Pole výběru kategorií
  Zobrazuje seznam všech kategorií
 3. Seznam veškerých hesel dle zvolené kategorie (nebo všech)
 4. Tlačítko pro přepnutí do chráněného režimu
  Pokud je chráněný režim spuštěný, každá změna (přidání, úprava a mazání záznamu) musí být potvrzena hlavním heslem.
 5. Tlačítk symbolující, zda je program aktivován
 6. Tlačítko pro příspup do online nápovědy
 7. Detailní informace o vybraném záznamu
 8. Tlačítko pro editaci nebo vytvoření nového záznamu
 9. Tlačítkem "Maskovat heslo" bude heslo zkryto pod hvězdičkami
 10. Smaže aktuálně zobrazený záznam
 11. Tlačítko "Otevřít" otevře zadanou internetou adresu.
  Tlačítka "Kopírovat" připraví do schránky údaje z vybraných řádků.
 12. Další funkce
  Obsahuje zychlejší přístup k našeptávání, zálohování hesel, .....

Našeptávání hesel

Funkce našeptávání hesel vám pomůže při přihlašování na různé webové stránky.
Poté, co kliknete na "Spustit" našeptávání, otevře se zadaná webová adresa.
Poté se do scránky připraví uživatelské jméno.
Do přihlašovacího formuláře ho vložíte přes CTRL+V nebo pravé tlačítko myši a vložit.
Po pár sekundách (lze nastavit intervaly) se připraví do schránky i heslo.
Opět do přihlašovacího formuláře heslo vložíte přes CTRL+V nebo pravé tlačítko myši a vložit.

Po našeptávání se heslo odstraní z paměti.

Máte další otázky? Napište, doplním