Rychlá nápověda

Gold! RemindBoard
Určeno pro verzi 2.3

myGold! menu

Možnosti a další funkce naleznete v menu, které se zobrazí po kliknutí na půllogo programu v záhlaví okna.

Popis okna 1. Ikona zvýrazňující upomínku plánovanou na dnešní den
 2. Ikona znázorňující prioritu poznámky
 3. Název upomínky
 4. Zobrazuje číslo, kolik dní zbývá, než bude upomínka aktuální.
  Záporné číslo ukazuje, před kolikati dny byla aktuální.
 5. Seznam upomínek (s oddělovačen dnešního dne)
 6. Průběh plnění: kliknutím lze vybrat, na kolik procent máte úkol splněn
 7. Informace o zvolené upomínce
 8. Odložení upomínky o určitý počet dnů nebo o periodu (lze nastavit ke každé upomínce v editoru upomínky)
 9. Editor upomínek
 10. Svátky a narozeniny
 11. Zobrazit předchozí/další svátek či narozeniny

Máte další otázky? Napište, doplním