Rychlá nápověda

Gold! RemindBoard
Určeno pro verzi 2.4

myGold! menu

Možnosti a další funkce naleznete v menu, které se zobrazí po kliknutí na půllogo programu v záhlaví okna.

Popis okna 1. Ikona zvýrazňující upomínku plánovanou na dnešní den
 2. Ikona znázorňující prioritu poznámky
 3. Název upomínky
 4. Zobrazuje číslo, kolik dní zbývá, než bude upomínka aktuální.
  Záporné číslo ukazuje, před kolikati dny byla aktuální.
 5. Seznam upomínek (s oddělovačen dnešního dne)
 6. Průběh plnění: kliknutím lze vybrat, na kolik procent máte úkol splněn
 7. Informace o zvolené upomínce
 8. Odložení upomínky o určitý počet dnů nebo o periodu (lze nastavit ke každé upomínce v editoru upomínky)
 9. Editor upomínek
 10. 3 nejbližší svátky či narozeniny
 11. Přepnutí do zmenšeného režimu

Režim zobrazení

 Pokud se vám zdá okno příliš velké a nepotřebujete zrovna přidávat či editovat upomínky, vyzkoušejte přepnutí do zmenšeného režimu zobrazení.
Nejdůležitější příkazy můžete vyvolat i ve zmenšeném režimu.

Synchronizace upomínek

Pokud potřebujete mít upomínky aktuální na více počítačích, níže uvedeným nastavením toho jednoduše docílíte.

Na vašem počítači musí být nainstalován program Dropbox, který naleznete zde.
Po nainstalování a registraci (zdarma od 2 GB úložného prostoru) si zvolíte složku,
která má být neustále synchronizována.

Nyní v program Gold! RemindBoard vyberte v menu "Umístění datových souborů".
Jako nové umístění vyberte Vlastní a tlačítkem vybrat najděte vaší Dropbox složku.
Doporučuji ve složce Dropbox vytvořit složku Gold! RemindBoard a teprve tu vybrat pro umístění datových souborů.Po kliknutí na uložit odpovězte na dialog:
"ANO"- přenese soubor hesel do nového umístění (zvolte na 1. počítači)
"NE"- dojde pouze k napojení na datové soubory (zvolte na ostatních počítačích)

Poté se změny v upomínkách provedené na jakémkoli počítači promítnou i na ostatní počítače.

Máte další otázky? Napište, doplním