Rychlá nápověda

Gold! StartupControl
Určeno pro verzi 3.0

myGold! menu

Možnosti a další funkce naleznete v menu, které se zobrazí po kliknutí na půllogo programu v záhlaví okna.

Popis okna


1. Seznam všech programů, které se automaticky spouští při startu počítače
2. Seznam programů, které mají opožděné spouštění o několik sekund (až minut)
3. Seznam programů, které jsou vyřazeny z automatického spouštění
4. Podrobnější informace o zvoleném programu + Opožďování položky

5. Ikona vybraného programu
6. Barva se mění v závislosti na tom, zda ostatní uživatelé program mají mezi povolenými nebo blokovanými programy. Barva se tedy pohybuje mezi zelenou, přes žlutou k červené. Šedá znázorňuje, že program zatím Gold! StartupControl nezná.
7. Cesta zobrazuje adresu souboru, který se při startu dané položky spouští. Pokud je adresa příliš dlouhá, po kliknutí na ní se zobrazí celá.
8. Ukazuje, kam program patří (povolené, opožděné nebo blokované)
9. Zobrazuje umístění programu (složka startup nebo registr; současný uživatel nebo všichni uživatelé)
10. Zde je zobrazeno, zda existuje cíl pro spuštění. Pokud je položka povolená a cíl neexistuje, tak se samozřejmě nespustí.
11. Povolí položku, která je blokována
12. Zablokuje položku, která je povolená
13. Další možnosti pro daný program- Spustit cíl (+ včetně parametru) a smazání položky

14. Potvrzením tohoto tlačítka zpřístupníte "Opožďování"
15. Počet sekund, o kterých je spuštění vybraného programu opožděno. Nastavení hodnoty na 0, přenese položku do "Povolených programů"
16. Přesune opožděnou položku do blokovaných
17. Uloží nastavené opoždění k vybrané položce

Povolení/ blokování programu

Vyberte program, který chcete povolit nebo zablokovat.
Stiskněte tlačítko povolit nebo blokovat. Položka se přesune do seznamu dle stavu.

Opožděné spuštění

Vyberte položku, u které nastavit opožděné spuštění.
Nejprve potvrďte, že souhlasíte s tím, že se některé programy nemusí spouštět správně.
(pokud se bude program spouštět chybně, přesuňte položku do normálních povolených).
Na posuvníku nastavte čas v sekundách.
Zvolte uložit.

Pokud zvolíte opoždění o 0 sekund, položka se přesune do povolených položek.
Pokud zvolíte zablokovat. Program se přesune do blokovaných položek.

Máte další otázky? Napište, doplním