More Website Templates @ TemplateMonster.com. May 14, 2012!

Gold! MyMemoryGold! MyMemory je jednoduchý správce vašich poznámek.
Své poznámky můžete třídit do libovolných skupin, přejmenovávat a mazat je.
Při tvorbě poznámek můžete využít formátování textu jako je zarovnání, barva, velikost a mnoho dalších.
Své poznámky můžete zabezpečit automatickou tvorbou záloh.

Systémové požadavky

Operační systém Windows 7 a novější obsahující .Net Framework v příslušné verzi (informace v instalátoru).
Jedná se o aplikaci pro desktop (nelze používat na tabletech a mobilních telefonech).
50 MB volného místa na disku. Internetové připojení.

Historie verzí

21.6.2013 Gold! MyMemory 6.5

Volba pozadí okna;
Řazení seznamu záloh dle vytvoření;
Připojování a ovládání audiostop;
Po vložení obrázkového symbolu je ponechán ve schránce;
Editace soukromé poznámky (ve spolupráci s Gold! PassCage);

STÁHNOUT NÁPOVĚDA

26.12.2012 Gold! MyMemory 6.0

Nové uživatelské prostředí;
Zobrazení poznámek formou stromu;
Možnost vyvolat uložení poznámky manuálně;
Volba výchozí velikosti písma v nových poznámkách;
5 stupňů vytváření automatických záloh;
Přidání nových obrázkových symbolů;
Přímé zobrazení a změna fontu písma;

NELZE STÁHNOUT NÁPOVĚDA

22.12.2011 Gold! MyMemory 5.3

Automatické zálohování;
Kontext menu;
Nové ikony;
Ochrana před multieditací (otevření jedné poznámky ve více oknech);
Optimalizováno pro nízká rozlišení monitoru (od 1024x600);

STÁHNOUT NÁPOVĚDA

17.10.2011 Gold! MyMemory 5.0

Vylepšeno ukládání stylů písma;
Pohodlná obnova poznámek přímo v programu;
Odstranění náhledu druhé poznámky;
Íntegrace online nápovědy;

NELZE STÁHNOUT NÁPOVĚDA

14.4.2011 Gold! MyMemory 4.2

Vytváření stylů písem;
Kopírování dat do schránky z náhledu druhé poznámky;
Informace o poznámce (velikost, ...);
Grafické efekty;
Výběr startTabu;
1-Click aktivace;
Opravy drobných chyb;

STÁHNOUT

25.2.2011 Gold! MyMemory 4.0.2

Nové uživatelské prostředí;
Vylepšený manažer poznámek (přejmenovávání, mazání, přesouvání,...);
Nové obrázkové symboly;
Náhled druhé poznámky;
Vylepšená podpora Jumplistu;

NELZE STÁHNOUT

13.6.2010 Gold! MyMemory 3.0

Nové uživatelské prostředí;
Třídění poznámek do skupin;
Neomezený počet skupin a poznámek;
Manažer poznámek (přejmenovávání, mazání, přesouvání,...);
Tvorba zip zálohy všech poznámek;
Vkládání obrázkových symbolů;
Funkční klávesové zkratky;

STÁHNOUT

1..12.2009 Gold! MyMemory 2.3

Zobrazení velikosti souboru poznámky;
Kurzor zůstává v textu po přepnutí zpět do MyMemory z jiného okna;
Kontextové menu (vyjmout, kopírovat, vložit);
Nový barevný styl- Black;

STÁHNOUT

12.10.2009 Gold! MyMemory 2.2

Oprava zobrazování názvu otevřené poznámky;
Zrychlení editace názvu poznámek;
Trvalé zobrazení názvů poznámek;
Zobrazení barevné ikony u názvu otevřené poznámky;
Upozornění u veřejných poznámek;
Nová verze aktivačního okna;
Odstraněn zásek při kontrole aktualizací;
Možnost minimalizace do oznamovací oblasti;
Trvalá změna barev poznámek;
Možnost změny barevného stylu programu (Blue, Silver);

NELZE STÁHNOUT

14.6.2009 Gold! MyMemory 2.0

Nové moderní uživatelské prostředí;
Práce s externímy daty (otevřít, uložit jako,...);
Tisk poznámek;
2 veřejné poznámky (shodné pro všechny uživatelé PC);
10 běžných poznámek;
Zarovnání textu (vlevo, na střed, vpravo);
Editace názvů poznámek;
Pokročilé nastavení chování programu;
Aktivaci programu mohou provést všichni uživatelé PC (dříve pouze správce);

NELZE STÁHNOUT

22.4.2009 Gold! MyMemory 1.9

Program si pamatuje umístění okna a jeho velikost;
Při spuštění se otevře naposledy otevřená poznámka;
Oprava chyby při kopírování a vkládání formátovaného textu;
Neustále zvýraznění označeného textu;
Podpora přesunu textu v rámci poznámky;

NELZE STÁHNOUT

27.3.2009 Gold! MyMemory 1.8

Možnost zobrazení okna programu nad ostatními okny;
Aktivace průhlednosti a její nastavení na 25-99%;
Odstranění programu Gold! UpDater;
Automatická kontrola aktualizací;
Změna rozměrů okna programu;

NELZE STÁHNOUT

22.2.2009 Gold! EasyStart 1.4

Zobrazení informací o programu;
Vkládání 10 symbolů;
Integrace Gold! UpDateru (kontroluje nové verze všech myGold! programů);
Větší okno při startu programu;
Drobné vyladění programu;

NELZE STÁHNOUT

31.1.2009 Gold! MyMemory 1.0

Základní verze;
6 barevně odlišených poznámek;
Základní formátování textu;
Rychlé vložení datumu, času nebo datumu s časem;

NELZE STÁHNOUT